Vi har nå en matskatt!

with Ingen kommentarer

Vet du hvor maten din kommer fra?

Få vet at vi har matskatter som fremstiles kun få km fra der vi bor. Mangfoldet av produkter rundt om i Norge, er et resultat av lange tradisjoner, høy kunnskap og råvarer som er gitt svært gunstige vekstbetingelser. Det norske regelverk rundt dette er tilsvarende EU sitt regelverk.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelsen de fortjener. Merket som innehar tittelen «Beskyttet geografisk betegnelse», sier noe om Norske matskatter med historie , særpreg, og tradisjon.

Merket garanterer og sier noe om hvor maten du kjøper kommer fra,  og hva som ligger bak.

Vi har nå fått et slikt merke, som vi med stolthet kan bruke på våre produkter!

Som kjøper er du garantert at kjøttet du kjøper er villsau fra norskekysten, og at kjøttet er foredlet på tradisjonelt vis og har særpreg. Vi har oppfylt kriteriene som gjør at vi får bruke dette merket. Bra for oss , bra for deg som kjøper!

img_3156